הסקרים המוצגים בכתבה זו אינם עדכניים ואין ללמוד מהם על דפוסי ההצבעה או עמדות הציבור ביום הפרסום.