אולפן "המקור": גילויים חדשים בפרשת דן אריאלי

השותף למחקר של דן אריאלי חושף את ההודעות הפנימיות בין השניים ומעלה את החשדות לגבי המחקר של הפרופסור. וגם, התגובה של דוד ביטן על התחקיר בנוגע לפרשה שהסעירה את המדינה

זמן צפייה: 09:17

תגובת פרופ׳ דן אריאלי בשם עורך דינו יוסי עבאדי:

בניגוד לרמיזתכם חשוב לחדד: אני לא אשם בזיוף הנתונים ומעולם לא אמרתי שאני אשם בזיוף הנתונים. הנתונים הללו התקבלו מחברת ביטוח, ואני לקחתי אחריות על כך שיצרתי את הקשר הראשוני עם חברת הביטוח. לזה התכוונתי כשאמרתי לבזרמן it's my fault. למרות שאני יצרתי את הקשר הראשוני עם חברת הביטוח, לכל אנשי צוות המחקר הייתה גישה מלאה לכל הנתונים וגם קשר ישיר עם נציגי חברת הביטוח. כולם היו יכולים לגלות את הטעות.

מקס היה היועץ לדוקטורט של הכותבת הראשונה, ויש לו אחריות משמעותית על איכות המאמר. אני הייתי הכותב הרביעי ובאקדמיה סדר הכתיבה משקף את האחריות האקדמית.

כאשר החוקרים, ואני ביניהם, חשדו שיש בעיה בנתונים (אבל לא העלינו בדעתנו עדיין שמדובר בעיוות נתונים מכוון), הייתי הראשון להציע לקבוצת החוקרים להוציא מאמר נוסף שמתריע על הבעייתיות בנתונים, וכן הצעתי להעלות את הנתונים לענן כדי שחוקרים אחרים יבחנו אותם ויסייעו לגלות את מקור הטעות.

מאוחר יותר כשהתברר בוודאות שמדובר בעיוות נתונים מכוון, הייתי הראשון לפנות לירחון המקצועי כדי למשוך את המאמר.