הפרשה שקורעת את עולם ספורט הנכים

הספורטאים הנכים מישראל הגיעו להשיגים אדירים במשחק הפאראלימפיים בטוקיו, אך נציגי הוועד חושדים שתשלומים ומתנות שניתנו למסווגים הקובעים את דרגות הנכות של המתחרים - זיהמו את ההישגים הרבים. "לא יכולים להרשות לעצמנו מדליות מלוכלכות" | תחקיר

זמן צפייה: 11:33

תגובת ההתאחדות הישראלית לספורט נכים: "הנושא עלה בישיבת ההנהלה של ההתאחדות על ידי מספר חברים. ההתאחדות מחוייבת לממשל תאגידי תקין, להוראות התקנון והקוד האתי. הועד המנהל החליט להעביר את הנושא לוועדת הביקורת כדי לבדוק האם יש ממש בפעולות והאם יש בהם כדי להשפיע על ההתאחדות. ועדת הביקורת הגישה את מסקנותיה לועד המנהל ולא נמצאו בה השלכות לגבי התנהלותה של ההתאחדות. ההתאחדות החליטה לאמץ את המלצות המבקר לגבי התנהלות עתידית. התלונה הועברה על ידי משרד הספורט לבחינת היועץ המשפטי אשר קבע בתשובתו כי "לאחר עיון בחומרים שהועברו ועל דעתו של המשנה לפרקליט המדינה אנו סבורים כי אין היבט פלילי בהתנהלותו של המאמן מר יעקב בייננסון. חשוב לציין כי התאחדות מוקירה ומעריכה את תרומתו העצומה של יעקב שגידל דורות רבים של שחיינים ואלופי עולם, לענף השחייה ולספורט הפרלימפי משך שנים רבות. חשוב לציין כי בזכותו של יעקב מדינת ישראל חזרה מטוקיו עם שמונה מדליות בשחייה מתוך תשע מדליות של הנבחרת כולה, מתוכן 6 מדליות זהב. ההתאחדות תמשיך ותפעל על פי ממשל תאגידי תקין ועל פי הקוד האתי של העמותה לטובת הספורט והספורטאים".

תגובת יעקב בייננסון:
1. כל מה שנתתי לאנשי המעטפת המקצועית שליוותה אותי, זה כסף אישי שלי.
2. המערכת לא יודעת לתגמל את אנשי המעטפת המקצועית שתומכת בספורטאים ובונה על זה שהם יתנדבו. אני מתנהג אחרת ויודע להעריך אנשים שעוזרים לי להביא את הספורטאים להישגים שלא היו למדינת ישראל שנים רבות.
3. חנוך בודין ופרופ' חרותי לא מסווגים בכלל ספורטאים ישראלים, אסור להם. הסיווגים של ספורטאים ישראלים נעשית אך ורק על ידי מסווגים זרים, שאינם ישראלים.
4. העזרה של חנוך בודין ופרופ' חרותי, שני אנשים מומחים בספורט הפרלימפי, נעשתה במישורים רבים שבכלל לא קשורים לסיווג. אזכיר שחנוך בודין הוא שחיין בעל מדליות בספורט הפרלימפי והניסיון שלו שווה זהב.

תגובת חנוך בודין:
1. אני לא עובד ומעולם לא עבדתי בארגון שנקרא "הוועד הפראלימפי הישראלי".
2. לאחר המשחקים הפרלימפיים בריו (מדלייה אחת ארד לנבחרת השחייה), בעקבות פניות רבות של בייננסון, סיכמנו שאייעץ לנבחרת במסגרת ניסיוני הרב כשחיין, המוסמך באימון, כמסווג בינלאומי וכמרצה.
3. הליווי כלל מפגשים רבים עם המאמן, השחיינים, הכנת תיק סיווג לקראת התחרויות השונות. כל זאת תמורת תשלומים מידי פעם, תמורת חשבוניות מההתאחדות הישראלית לספורט נכים. אציין כי רוב הקשר נעשה ללא תמורה מתוך כבוד וקשר אישי עם המאמן, אהבה לספורט, קידום השחיינים והבאתם לרמה הגבוהה ביותר כמייצגים מובילים של מדינת ישראל.
4. כמסווג בינלאומי אין לי יכולת או השפעה על סיווג השחיינים הישראלים. המסווגים מנועים מסיווג ספורטאים מהמדינה שלהם וכן העבודה נעשית בצוותים, שבהם ישנם מסווגים ממדינות שונות בעולם. לראייה, בשנת 2022, באליפות העולם במדירה, התקבלה החלטה בינלאומית, לסווג את השחיין מארק מליאר בדרגה גבוהה מזו שהיתה בטוקיו. כל זאת בניגוד לסברה שלי ושל פרופ' רפי חרותי ולמרות ששנינו היינו נוכחים באליפות.
5. הנבחרת שהשתתפה במשחקים בטוקיו, חזרה עם 6 מדליות זהב לשלושה שחיינים. הישג אדיר, שלא היה כמותו שנים רבות.
7. ועדת הבדיקה עסקה בהתנהלות המאמן הלאומי, יעקב בייננסון ולא הופעתי בפניה. יתרה מזו, לא הועלו בפניי שום טענות, בעל פה או בכתב, למרות פניותיי, בכתב, ליו"ר הועד הפרלימפי, אלי בירנבוים.
8. יעקב בייננסון, איתו אני בקשר מקצועי ואפילו חברי, זכה במענקים גבוהים בעקבות הצלחתו הכבירה בטוקיו. הוא סבר שיש מקום להעניק לאנשים שליוו אותו ויעצו לו, ואני בתוכם, ובכך סייעו להצלחתו, מתנה אישית ממנו. דחיתי אותו פעמים רבות, והבהרתי שזה תפקיד הועד ולא תפקידו. בעקבות התעקשותו הרבה הסכמתי. אין זה מעניין מה מהות המתנה. לאחר שהבנתי שנתגלעה איתו בעייה מול הועד הפאראלימפי, הצעתי במפגיע פעמים רבות להשיב לו את המתנה. דבר שאליו הוא התנגד נמרצות.
לסיכום: אני רואה באלי בירנבוים אחראי אישית ליצירת מצג שווא שיש בו פגיעה קשה ובלתי אחראית בשמי הטוב. במקום לעסוק בקידום הספורט והספורטאים, כבר שנתיים שהוא עוסק בהכפשות, וחבל. בעקבות הלחץ, שהופעל על יעקב בייננסון, דרשתי מההתאחדות הישראלית לספורט נכים הסכם מסודר, שנחתם באפריל 2022 וכולל את ליווי המאמן הלאומי והשחיינים תמורת תשלום חודשי לא גדול אך קבוע.

תגובת פרופ' רפי חרותי: אני נמצא בהכנות לנסיעת נבחרת השחייה של הנכים לתחרות הכנה חשיבה לקראת אליפות עולם. אני מצר על התזמון ועל הניסיון לפגוע ולהכפיש את מר יעקב ביננסון, מאמן הנבחרת, אשר הביא את הנבחרת להישגים חסרי תקדים בכל קנה מידה והעלה את קרנה של מדינת ישראל בכלל ושל שחיית הנכים בפרט.
למי שהספיק לשכוח, הנבחרת השתתפה במשחקים הפאראלימפיים בטוקיו, חזרה עם 6 מדליות זהב, מדליית כסף ומדליית ארד לשלושה שחיינים. הישג אדיר, שלא היה כמותו מאז המשחקים שנערכו בסיאול ב-1988.
לצערי, מר אלי בירנבוים (אשר העביר מיצג שווא) וחלק מהסובבים אותו מנסים להקטין הישג זה ועל הדרך אף לפגוע בשמו של יעקב בייננסון, תוך הפגנת חוסר הבנה מוחלט של הווית ספורט הנכים ותהליך הסיווג. במקום לעסוק בקידום ספורט הנכים ההישגי בתפקידו כיו"ר הוועד הפרלימפי, כבר שנתיים שהוא עוסק בהכפשות, וחבל.

טענותיו ההזויות והשקריות נבדקו ע"י וועדה ממשרד הספורט ונתקבלו כלשונן ע"י ההתאחדות הישראלית לספורט נכים. מוריה גרין מפרקליטות המדינה כתבה במייל מה-18/1/2023 שכותרתו – פניית יו"ר הוועד הפרלימפי לישראל: "לאחר עיון בכלל החומרים שהועברו אלינו בהקשר זה... ועל דעתו של המשנה לפרקליט המדינה, אנו סבורים כי אין כל היבט פלילי בהתנהלותו של המאמן, מר יעקב בייננסון. איננו מוצאים מקום להביע עמדה באשר למעשיו של המאמן ביחס לקוד האתי, ועניין זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות". כל זה לא הניח את דעתו של בירנבוים, ומתוך אובססיביות הוא ממשיך להפיץ האשמות שקריות לכל עבר, כמו ההאשמה המופיעה במכתבו למנהל הספורט ולפיה הועבר אלי סכום של 120 אלף שקלים (לא היה ולא נברא).

בוא נתעכב רגע על זה: "פניית יו"ר הוועד הפרלימפי לישראל" – הוא זה שהתלונן על המאמן יעקב בייננסון (תלונה, אשר כאמור נתגלתה כשקרית). הוא, אשר אמון על הישגי הספורטאים הנכים ואשר צריך להיות גאה בהם, שנתיים תמימות עסוק כיצד לפגוע ולהפריע. דמיין לך שיעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי, היתה פונה אל משרד הספורט בדרישה לפסול את המדליה של לינוי אשרם, כי נפל לה חישוק ולא שמו לב... כמה שזה נשמע אבסורדי, הזוי ומופרך, זה דומה.

כפי שאמרתי לך בשיחתנו, לאחר המשחקים הפרלימפיים בריו (בהם השיגה נבחרת השחייה מדליית אחת ארד בודדת), בעקבות פניות רבות של ביננסון (אותו אני מכיר עוד מהמשחקים באתונה 2004, אז הוא החל דרכו בספורט ההישגי), סיכמנו שאייעץ לנבחרת בשל ניסיוני הרב כרופא בתחום ספורט הנכים. בהמשך אף נחתם הסכם חסות עם רעות תל אביב (שם אני משמש ראש חטיבת השיקום), ומאז אנו מספקים את כל המעטפת המקצועית לנבחרת השחייה. בנוסף (אך זה ממש לא חלקי העיקרי בליווי) אני תורם מניסיוני ומהידע שלי כמסווג בינלאומי. רוב הקשר עם הנבחרת נעשה מתוך כבוד וקשר אישי רב שנים עם המאמן, חברי הנבחרת וחברי המעטפת המקצועית המדהימה שבנינו, אהבה לספורט, קידום השחיינים והבאתם לרמה הגבוהה ביותר כמייצגים מובילים של מדינת ישראל.

כמסווג בינלאומי אין לי יכולת או השפעה על סיווג השחיינים הישראלים. מסווגים מנועים מסיווג ספורטאים מהמדינה שלהם. העבודה נעשית בצוותים, שבהם ישנם מסווגים ממדינות שונות בעולם. לראייה, בשנת 2022, באליפות העולם במדירה, התקבלה החלטה בינלאומית, לסווג את השחיין מארק מליאר בדרגה גבוהה מזו שהיתה לו בטוקיו. כל זאת בניגוד לסברה של חנוך בודין ושלי ולמרות ששנינו נכחנו במקום. חשוב להוסיף, שמסווגים רבים בעולם קשורים עם הארגונים הלאומיים ואפילו מקבלים שכר, כיון שרק כך הם מוצאים את דרכם לסווג ברמה בינלאומית. עם זאת, בתחרויות הבינלאומיות הם מסווגים עבור WPS (ארגון השחייה העולמי) ונתונים לפיקוח מחמיר, הן של הארגון והן של עמיתיהם.

וועדת הבדיקה של משרד הספורט עסקה בהתנהלות המאמן הלאומי, יעקב בייננסון. פרט לתלונותיו ההזויות של אלי בירנבויום, לא הועלו בפניי שום טענות, בעל פה או בכתב. יעקב בייננסון, איתו אני בקשר חברי ומקצועי, זכה במענקים גבוהים בעקבות הצלחתו הכבירה כמאמן בטוקיו. הוא סבר שיש מקום להעניק לאנשים שליוו אותו ויעצו לו, ואני בתוכם, ובכך סייעו להצלחתו, מתנה אישית ממנו. כפי שאמרתי וכפי שמופיע בדו"ח, דחיתי אותו פעמים רבות, והבהרתי שלא עשיתי זאת בשביל כסף ו/או מתנות. הוא התעקש והגיע במיוחד לביתי עם שעון (יוקרתי זה עניין של טעם. אני עונד סוואץ' בדרך כלל), אשר הוא סירב נמרצות לקבל חזרה. את השעון הוא נתן לי כאות הוקרה על ניהול הליווי המקצועי (ולא כמסווג בינלאומי), כחלק מצוות שסייע לו להגיע להישג חסר תקדים.

שאלת אם אני רואה טעם לפגם בהעברת סכומי כסף/מתנות יקרות ערך בין מאמן הנבחרת לאנשים המשמשים מסווגים בינלאומיים. לא ליוויתי את יעקב כמסווג בינלאומי. כפי שהבהרתי איני יכול לסווג שחיינים ישראלים ו/או להשפיע על הסיווג שלהם. סייעתי בהכנות לסיווג כמיטב יכולתי, על מנת להפחית לחץ לפני תהליך הסיווג, כגון, ע"י סימולציה של התהליך בארץ.

האם אני רואה טעם לפגם בהעברת סכומי כסף/מתנות יקרות ערך בין מאמן הנבחרת למעטפת המקצועית שלו? התשובה היא כן. על כן, כפי שגם מופיע בתחקיר, סירבתי לקבל את השעון. עם זאת, דעתי והעובדה שאני רואה בכך פגם פחות רלוונטית. זכותו של מאמן להוקיר צוות מקצועי שעטף ועוטף אותו. לדעתי, צריכה וועדת אתיקה של ההתאחדות ו/או של מנהל הספורט להגדיר מה מותר ומה אסור, ובאיזה היקף יכולה להיות הוקרה כזו.