מוקדם יותר היום, כאמור, בית המשפט המחוזי קבע כי לייפר כשירה לעמוד לדין וכי בקרוב יחל חידוש הליכי הסגרתה לאוסטרליה. "כשירותו של נאשם לעמוד לדין תלויה ביכולתו להבין את מהותם של ההליכים המתנהלים נגדו ולהתגונן נגד האשמה", נכתב בהחלטה של השופטת מרים לומפ. "במקרה הנוכחי שוכנעתי, לאור האמור בחוות דעת הפאנל, כי המשיבה מבינה את האישומים אשר בגינם היא תעמוד לדין באוסטרליה, וכן מבינה את מהות הליך ההסגרה".

"בניגוד לדיונים קודמים, לפני בית משפט והוועדות הפסיכיאטריות בהם חוותה התפרקות, הרי שהיא לא התמוטטה, לא בהתה, לא הייתה אפטית על אף שהבינה כי מדובר בפסיכיאטרים הבודקים אותה על רקע ההליך המשפטי", נכתב. "לא נעלם מעיני כי למשיבה היו בעבר וישנן בהווה בעיות נפשיות, כפי שגם אישרו חברי פאנל המומחים בעדויותיהם בבית המשפט. אולם, אין מדובר בבעיות נפשיות פסיכוטיות של מחלת נפש במובנה המשפטי. הרושם שנותר בי הוא, שהמשיבה מעצימה את בעיותיה הנפשיות, ובכך היא מתחזה למי שחולה במחלת נפש".