תנאי שימוש לאפליקציית Smart TV

1.    כללי

1.1.        ברוכים הבאים לאפליקציית רשת 13 ("האפליקציה"), המנוהלת ומופעלת על-ידי חברת רשת מדיה בע"מ ("החברה"). האפליקציה נועדה על מנת לספק לגולשים שנרשמו לאפליקציה ("המשתמשים") שירותי צפייה בתוכן אודיו-וויזואלי לצפייה ישירה (Over the Top TV), לרבות הזמנת תכנים לפי דרישה (Video On Demand) וכן הצגת המלצות צפייה מותאמות אישית, בתשלום, או ללא תשלום, בהתאם לשיקול דעתה של החברה ("התכנים" ו-"השירותים" או "השירות"), כמפורט בהוראות תנאי שימוש אלה להלן.

1.2.        על המשתמשים להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת, מאחר שעצם השימוש באפליקציה בכל דרך, לרבות הורדתה, הרישום אליה, כניסה לאזור האישי ו/או צריכה של שירותים המוצעים באפליקציה מהווים את הסכמתם המלאה והמפורשת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"), כפי שיעודכנו מעת לעת על-ידי החברה, ללא כל הגבלה או הסתייגות. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי השימוש בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש או לחלקם, הם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא באפליקציה.

1.3.        החברה רשאית לעדכן, לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום תנאי השימוש ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

1.4.        החברה רשאית לעדכן מעת לעת את השירותים והתכנים המסופקים על ידה, לרבות שינויים בשיטת התמחור, וזאת בהתאם לשיקול דעתה, או כפי שיידרש ממנה בהתאם לדין. החברה רשאית לבצע שינויים, בין היתר, לשם שיפור השירות, ביצוע שינויים טכניים ותחזוקת השירות. המשתמשים מסכימים כי העדכונים והשינויים יבוצעו באופן אוטומטי מבלי שתידרש מהם כל פעולה. כל תוספת ו/או שינוי שנעשו באפליקציה, בתוכנה, בשירותים המוצעים בה ו/או בתנאי השימוש יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם באפליקציה. המשך שימוש באפליקציה לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמת המשתמשים לכך.

1.5.        נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הוא זה המפורסם באפליקציה. מובהר כי המשתמשים רשאים לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באפליקציה ולא בכולם, כאשר ייתכן כי חלקים באפליקציה אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשותם עם הפעלתם.

1.6.        כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשים והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.7.        תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

2.    רישום לקבלת השירותים ושימוש במידע

2.1.        השימוש בשירות כפוף להורדת האפליקציה והרשמה באמצעות יצירת חשבון לכל משתמש.

2.2.        השימוש מיועד לאנשים פרטיים בלבד, לשם שימוש אישי ובלתי מסחרי.

2.3.        על מנת להירשם לשירות, על המשתמשים להיות בעלי חיבור לרשת האינטרנט ולהחזיק במכשיר תואם, כגון טלפונים חכמים (סמארטפונים) מבוססי מערכת ההפעלה אנדרואיד או IOS, טלוויזיות חכמות בעלות חיבור לאינטרנט מסוג LG, Samsung, Toshiba ,Hisense או טלוויזיות חכמות המבוססות על מערכת ההפעלה אנדרואיד או Vidaa , מחשבים או מזרימי מדיה (סטרימרים) מבוססים מערכת ההפעלה אנדרואיד או TVOS ("מכשיר תואם"). באחריות המנוי לוודא כי המכשיר בו הוא עושה שימוש מאפשר את מתן השירותים.

2.4.        באפליקציה קיימים שירותים ופעילויות המיועדים לבגירים בני לפחות 18 שנים. בעצם השתתפותך בפעילויות כאמור, הנך מצהיר ומתחייב כי הנך בגיר ורשאי לקחת חלק בפעילות.

2.5.        במסגרת הרישום, לשם מתן השירותים, המשתמשים יתבקשו לספק מספר פרטים אישיים אודותיהם, כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, אישור תנאי השימוש והסכמה לקבלת תוכן. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע נוסף אודות השימוש שלך בשירות, כגון סוג המכשיר התואם בו נעשה שימוש ורמת ביצועי האפליקציה. הפרטים נחוצים לצורך אספקת השירות והחברה תשמור את המידע ותשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש

2.6.        השימוש בשירות הוא אישי ואין לשתף אנשים נוספים עם פרטי החשבון שלך (אלא בהתאם לתכנית המנוי שלך בלבד). מובהר כי כל משתמש רשום יהיה רשאי להתחבר לחשבון האישי שלו דרך עד 5 מכשירים בלבד.

2.7.        הנך אחראי לכל פעילות בחשבון שלך באפליקציה. מתן גישה לאחרים מהווה הסכמה שלך לכך שכל פעילות תחת חשבונך באפליקציה תיחשב כפעולה שבוצעה על ידך. אתה תישא באחריות לכל פעולה כאמור. על מנת לשמור על שליטה בלעדית שלך בחשבונך באפליקציה, הנך נדרש לשמור על המכשירים התואמים בחזקתך, וכן לא לחשוף את הסיסמה או פרטים אחרים של חשבונך.

2.8.        הנך מתחייב לספק לחברה כתובת דוא"ל תקנית על מנת שנוכל לשלוח לך הודעות קשורות לחשבונך. במקרה של שינוי, עליך לעדכן את החברה, באופן מידי, ולספק כתובת דוא"ל עדכנית.

2.9.        אנו רשאים לסגור או להשהות את חשבונך במקרה של חשד לגניבת זהות.

2.10.     הסכמתך לתנאי שימוש אלו מהווה הסכמה בשם כל אדם שעושה שימוש בחשבונך (לרבות בני ובאי ביתך הצופים בתכנים באמצעות מקלט הטלוויזיה הביתי או במכשיר תואם אחר).

2.11.     החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים שונים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות בכל עת את השירותים שניתנים על ידה, או את העלות שהיא גובה עבורם, להוסיף ולהפסיק שירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. החברה תהיה רשאית להציע מגוון של תכניות מינוי שונות, חבילות תוכן וערוצים, וכן משדר או תוכן מסוים לפי בחירה כנגד תשלום נפרד עבור הצפייה בתכנים האמורים ("התכנים הנוספים"). רכישת התכנים הנוספים כאמור תתבצע בהתאם לתנאי התשלום והרכישה, עת ביצוע הרכישה, כפי שיופיעו בדף הרכישה הרלוונטי. לשם ביצוע הרכישה, המשתמשים יתבקשו לספק אמצעי תשלום תקף לחברה. פרטי התשלום ישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

3.    בעלות, זכויות קניין רוחני ומגבלות של השימוש

3.1.        בכפוף לעמידה בתנאי השימוש ולאחר יצירת חשבון באפליקציה, החברה מעניקה לך רישיון שאינו בלעדי, אינו ניתן להעברה, לא ניתן להענקה כרישיון משנה, ומגובל לתקופת הצפייה הרלוונטית, לגשת לתכנים הדיגיטליים ולצפות בהם בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לדין, עבור שימושך האישי, הפרטי, שאיננו מסחרי. החברה רשאית להסיר, באופן אוטומטי וללא מתן הודעה, כל תוכן מהמכשיר התואם שלך, לאחר סיום הצפייה בו, ובהתאם לתנאי השימוש.

3.2.        הנך מאשר כי ידוע לך שהאפליקציה וכל התכנים בה, לרבות עיצוב האפליקציה, מוסיקה, צילומים, תמונות, איורים, קטעי קול, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, חומרים טכנולוגיים, תוכנה, חומרה, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, יישום, המצאות ושיפורים, שדרוגים, קוד מחשב, ממשק משתמש גרפי, שפות עיצוביות, תכונות אינטראקטיביות וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האפליקציה.

3.3.        הנך מאשר כי ידוע לך שחל איסור מוחלט על עשיית כל שימוש בתכנים, בניגוד לתנאי השימוש, ובכלל כך, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, לאחסן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, איזה מהתכנים בלא הסכמה מפורשת של החברה, בכתב ומראש. בנוסף, מובהר כי אין לעשות שימוש בקשר עם השירותים והאפליקציה, בשיטות לכריית נתונים, איסוף נתונים, שכפול, הנדסה לאחור, לשנות או להוסיף קוד, לשנות, להסיר, לעקוף, לחסום או לסכל כל אחת מההגנות על התוכן או על כל רכיב אחר בשירותים ובאפליקציה, וכן חל איסור מוחלט לבצע כל מניפולציה אחרת על התכנים, השירותים והאפליקציה, ויש להימנע לחלוטין מכל פעולה שעשויה לפגוע בפרטיות המשתמשים האחרים באפליקציה, פעולה שעשויה לפגוע במוניטין החברה, בפעילותה התקינה של האפליקציה, וכל פעולה אחרת המנוגדת לכל דין.

4.         אחריות

4.1.        ידוע למשתמשים כי האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או מידע ו/או שירות המופיעים בה, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל (ובאזורים נוספים כפי שיקבע על ידי החברה), וניתנים כמות שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available).

4.2.        חלק מהתכנים שאנו מציעים הם תכנים הנמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, אשר עשויים לערוך שינויים בתכנים אלו, או להסירם מהשירות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. אנו ממליצים לכלל המשתמשים שלנו לקרוא את תנאי השימוש של הצדדים השלישיים.

4.3.        על אף שהחברה עושה כמיטב יכולתה באספקת השירותים והתכנים, האפליקציה אינה חפה מטעויות וכשלים טכניים שעשויים להיווצר מעת לעת. החברה אינה מתחייבת (ואין באפשרותה להתחייב) כי התכנים באפליקציה נקיים משגיאות וטעויות או חסינים מפני תקלות וכשלים. החברה לא תישא בכל אחריות לאמור לעיל.

4.4.        במהלך השימוש בשירות, הנך עשוי להיתקל בתכנים שאותם אתה עשוי למצוא כפוגעניים או כאלו שאינם מותאמים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה (כגון קטינים). הנך מתבקש להשתמש בשירותים תוך הפעלת שיקול דעת ביחס לתכנים שהנך צורך. אתה מסכים בפירוש להשתמש בשירות על אחריותך הבלעדית ולחברה לא תהיה כל אחריות כלפיך לגבי כל תוכן שהוא.

4.5.        רזולוציית הצפייה ואיכותה תלויה במספר רב של גורמים טכנולוגיים שאינם נמצאים בשליטת החברה. בין הגורמים הללו ניתן למנות את סוג המכשיר התואם בו אתה עושה שימוש, רוחב הפס שלך ואיכות החיבור לרשת האינטרנט אליה אתה מחובר. לצורך שיפור השירות, אנו עשויים להקטין את הרזולוציה ואת גודל הקובץ של התכנים המוזרמים אליך באמצעות האפליקציה, תוך ניסיון לספק לך חווית צפייה ללא הפרעות. בעוד שאנו שואפים לספק לך חוויית צפייה באיכות גבוהה, איננו מתחייבים בנוגע לרזולוציה או לאיכות של הצפייה שתתקבל בעת ההזרמה, ועל כן לא תשמע כל טענה או דרישה כלפיי החברה בקשר עם השירותים בכל הנוגע לאיכות או חוויית הצפייה.

4.6.        ייתכן כי ביום כיפור או במועדים אחרים כגון ימי זיכרון ממלכתיים במדינת ישראל, לא יתאפשר שימוש באפליקציה או בחלק מהשירותים הכלולים בה. בנוסף, החברה רשאית לקבוע מגבלות צפייה בחבילות התוכן השונות, למשל מגבלות גיל, שעות צפייה וכיוצ"ב.

4.7.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האפליקציה לרבות כל תוכן ו/או מידע ו/או שירות המופיעים בה, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם ו/או מי מטעמם עושים באפליקציה, וכי ידוע להם שהחברה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש כאמור.

4.8.        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, לכל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים באפליקציה, בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בה, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש או אי-יכולת שימוש באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בה, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בה; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, התאמה לשירות ו/או תפקיד וכדומה המופיעים ו/או ניתנים במסגרת האפליקציה ו/או השימוש בה, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) הפרעות, זמינות ותקינות של האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או בתשתית התקשורת; 5) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה באפליקציה ובכל הקשור ו/או הנובע ממנה.

4.9.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק-דין חלוט כי על אף האמור בתנאי השימוש והסכמתם של המשתמשים לכך, קיימת אחריות כלשהי של החברה, מובהר ומוסכם כי בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של החברה במסגרת תנאי השימוש ו\או בכל הקשור ו\או הנובע מהאפליקציה, לרבות כל קבלת שירות המוצע במסגרתה, על סך של מאה ש"ח (100 ₪).

5.         סיום השירות

5.1.        המנוי שלך לשירות ימשך כל עוד לא יבוטל על ידיך או על ידינו. אם לא תודיע לנו לפני מועד החיוב (ככל שהשירות ניתן תמורת תשלום) שברצונך לבטל את המנוי שלך לשירות, החיוב החודשי יגבה מחשבונך.

5.2.        אנו רשאים לסיים את הגישה שלך לשירות בהתאם לשיקול דעתנו וללא מתן הודעה מראש. אם נעשה זאת, תהיה זכאי להחזר כספי יחסי עבור דמי המנוי שלך (אם הנך זכאי לכך בהתאם לתנאי השימוש).

5.3.        עם סיום השירות, אנו נהיה זכאים למחוק כל תוכן שנשאר על גבי המכשיר התואם שלך, אשר סופק במסגרת השירותים.

6.         שיפוי

6.1.        המשתמשים מתחייבים כי יפצו וישפו את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו\או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו\או מסחרית (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני וכיוצא באלה), לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות ייעוץ משפטי, הנובעים, במישרין ו\או בעקיפין, מהפרת הוראות כל דין ו\או תנאי השימוש ו\או מדיניות הפרטיות ביחס לכל מעשה ו\או מחדל של המשתמשים ו\או מכל חיוב בו תחויב החברה וכל מי מטעמה אשר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה אין לחברה ו/או למי מטעמה אחריות לגביו.

7.         סמכות שיפוט וברירת דין

7.1.        על כל שימוש מכל סוג שהוא באפליקציה ו/או ביחס לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאפליקציה ו/או הוראות תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

8.         שונות

8.1.        תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין החברה בכל הנוגע לאפליקציה ולכל שימוש הנעשה בה, ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת הנוגעת לכך.

8.2.        החברה רשאית להעביר ו\או להמחות בכל עת את כל זכויותיה ו\או התחייבויותיה במסגרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לצד שלישי כלשהו ללא הודעה מראש ומבלי להידרש להסכמת המשתמשים, וזאת תוך שמירה על זכויותיהם של המשתמשים לפי תנאי השימוש. המשתמשים אינם רשאים להעניק, להמחות או להעביר בכל צורה את זכויותיהם ו\או התחייבויותיהם בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. כל ניסיון לעשות כן ללא הסכמת החברה דינו בטלות.

8.3.        אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו תנאי דומה אחר אכיף הקיים בתנאים אלו כבא במקום התנאי שנמחק או הוסר.

8.4.        כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

8.5.        תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין החברה.

9.         יצירת קשר

9.1.        בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לתנאי השימוש, המשתמשים יוכלו לפנות לחברה בכתובת הדוא"ל: operator@reshet.tv וכן, במספר הטלפון: 03-7690000 ובדואר רשום לכתובת: הברזל 23, תל אביב-יפו. בכל פנייה לחברה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לבקשות סבירות בזמן סביר.