אלופים באלופות: חידון הישראלים בצ'מפיונס

היו בבתים עם קבוצה ישראלית או לא היו? הפגינו בקיאות

ענו על החידון:


var isSwiper = true; var pollState = "trivias/"; var mobizPosts = ["5d398cd31268a6e54b26553d","5d398cb103abbdc772729822","5d398c7f503b1c3a1025e63f","5d398c241268a6e54b265498","5d398bf803abbdc772729766","5d398bc91268a6e54b265435","5d398b961268a6e54b2653fe","5d398b5d95d76d437277c9c7","5d398b2995d76d437277c994","5d398af9503b1c3a1025e4a8","5d398ace03abbdc772729636","5d398a941268a6e54b265305","5d398a6b503b1c3a1025e426","5d39893d03abbdc772729492","5d39883595d76d437277c68e","5d39889295d76d437277c6f6","5d398860503b1c3a1025e20f","5d3987cb03abbdc772729336","5d39875295d76d437277c59c","5d3986fd503b1c3a1025e09e"]; ;