צביה אלנקרי, על הבוקר, ערוץ 10

צביה אלנקרי, על הבוקר, ערוץ 10צביה אלנקרי, על הבוקר, ערוץ 10
צביה אלנקרי, על הבוקר, ערוץ 10