מירי מיכאלי

מירי מיכאלימירי מיכאלי
מירי מיכאלי
כתבת מגזין ומגישה בחדשות 13