שחר זיסמנוביץ'

שחר זיסמנוביץ'שחר זיסמנוביץ'
שחר זיסמנוביץ'
אלוף ישראל בריקודים סלוניים שחר זיסמנוביץ