זמן שישי

זמן שישיזמן שישי
זמן שישי
מהדורת יום שישי של חדשות 13 בהגשת נטעלי שם טוב. כל שישי ב-20:00