יובל זדרמן
יובל זדרמןיובל זדרמן
יובל זדרמן
מתמודד המשתתף בתכנית דה וויס עונה 2.