מלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפורים
מלחמת יום הכיפורים
מלחמת יום הכיפורים (נקראת גם מלחמת יום כיפור; בערבית: מלחמת אוקטובר) פרצה ביום הכיפורים ה'תשל"ד, 6 באוקטובר 1973, בהתקפת קואליציה של צבאות מדינות ערביות נגד ישראל, בהובלתן של סוריה ומצרים, שנתמכו על ידי חילות משלוח מארצות ערב, בעיקר מעיראק ומירדן. המלחמה התרחשה בעיקר בסיני וברמת הגולן, ונמשכה עד 24 באוקטובר 1973, יום כניסת הפסקת האש לתוקף. חילופי אש נמשכו עד 26 באוקטובר בחזית המצרית בסיני ועד מאי 1974 בחזית הסורית ברמת הגולן בתום מלחמת ההתשה במובלעת הסורית. למלחמה היו השפעות מדיניות ופוליטיות רבות: היא הביאה להקמת ועדת אגרנט, ולהתפטרות ראש הממשלה גולדה מאיר