יהודה ושומרון

יהודה ושומרוןיהודה ושומרון
יהודה ושומרון
שטחים בשליטה ישראלית מאז מלחמת ששת הימים