כיפה
כיפהכיפה
כיפה
פיסת בד או סריג, לרוב דקה ועגולה, שחובשים על ראשם יהודים כסימן ליראת שמים. יהודים דתיים רבים נוהגים לחבוש כיפה במשך כל שעות היום. בנוסף חבישת כיפה היא מנהג הנפוץ בקרב חילונים ולא יהודים רבים החובשים כיפה בעת השתתפותם בטקסים דתיים, כגון לוויה או בכניסתם לבית כנסת כאות כבוד למעמד או למקום בו הם נמצאים.