יריב פאר
יריב פאריריב פאר
יריב פאר
מנכ"ל אינטנרט 'רימון'.