יענקי (יעקב) גולדהבר
יענקי (יעקב) גולדהבריענקי (יעקב) גולדהבר
יענקי (יעקב) גולדהבר
בן 20 מבני ברק, לפני גיוס. חרדי חסידי, בקיא בעולם התקשורת וחולם להיות כתב פוליטי. דייר בבית האח הגדול.