שירות הנשים
שירות הנשיםשירות הנשים
שירות הנשים
נשים מהוות חלק משמעותי מכוח-האדם של צה"ל מיום הקמתו. ישראל היא אחת משתי המדינות היחידות בעולם בהן מונהג גיוס חובה לנשים (השנייה היא צפון קוריאה). מעמד הנשים בצבא, התפקידים הפתוחים בפניהן ואפשרויות הקידום שלהן עברו שינויים רבים במהלך השנים.