ורד בן פורת

ורד בן פורתורד בן פורת
ורד בן פורת
מומחית לתאומים, מכללת סמינר הקיבוצים.