קרקע עירונית

קרקע עירוניתקרקע עירונית
קרקע עירונית
קרקע עירונית היא קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה למגורים או לתעסוקה.