עינויים
עינוייםעינויים
עינויים
עינויים הם כל פעולה שבה כאב עז, לרוב גופני, אך לעתים נפשי, נגרם באופן מכוון לאדם. המניעים לעינויים מגוונים מאד, החל בנקמה, דרך איום וענישה, סחיטת מידע וכלה בסאדיזם לשמו, אם של המענה בלבד, או לשעשוע קהל גדול.