היום שאחרי הדלק
היום שאחרי הדלקהיום שאחרי הדלק
היום שאחרי הדלק
הילה קורח יוצאת במסע אחר מקורות האנרגיה של העתיד.