המראה
המראההמראה
המראה
מעבר של כלי טיס ממשטח קרקעי או אחר לאוויר.