חשוד

חשודחשוד
חשוד
מעמדו המשפטי של אדם שנחשד בביצוע פשע אך עדיין לא נאשם ולא הורשע.