פותחים יום

פותחים יוםפותחים יום
פותחים יום
תכנית לייף סטייל, אוכל וראיונות בהנחיית אלעד זוהר ונועה רוזין. כל בוקר בין השעות 09:30 - 12:00, בערוץ 13