חטאים
חטאיםחטאים
חטאים
סרט עלילתי של הבמאי אבי נשר משנת 2016. העלילה מתרחשת בשנת 1977, ומתייחסת לתקופת השואה. מבוססת על סיפור חייהן של שתי האחיות שוש אביגל ואלה מילך-שריף.