שלמה קרעי
שלמה קרעישלמה קרעי
שלמה קרעי
שר התקשורת וחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד