שיפי אלוני
שיפי אלונישיפי אלוני
שיפי אלוני
בוגרת לימודי משחק בסמינר הקיבוצים סדנת משחק "ניסן נתיב" ירושלים.