שש אמנון לוי

שש אמנון לוישש אמנון לוי
שש אמנון לוי
תוכנית אקטואליה יומית בהגשת אמנון לוי, המשודרת מדי יום בשעה 18:00 בערוץ 13