שחר לב ארי
שחר לב ארישחר לב ארי
שחר לב ארי
ד"ר שחר לב ארי, מנהל המרכז לרפואה משולבת משלימה באיכילוב.