רוטינה

רוטינהרוטינה
רוטינה
פינת הכושר היומית של אברי גלעד מתוך העולם הבוקר בערוץ 13