רוני אהרון
רוני אהרוןרוני אהרון
רוני אהרון
רוני אהרון, מנכ"לית משותפת, חברת הדברה אורגנית.