ראודור חדד
ראודור חדדראודור חדד
ראודור חדד
ראודור חדד הוא מתמודד המשתתף בתכנית אקס פקטור ישראל עונה 1.