רביד קירשמן
רביד קירשמןרביד קירשמן
רביד קירשמן
רביד קירשמן הוא מתמודד המשתתף בתכנית אקס פקטור ישראל עונה 1.