רם פאר
רם פאררם פאר
רם פאר
רם פאר, מפתח ומשווק אופניים חשמליים.