שב"ס

שב"סשב"ס
שב"ס
שירות בתי הסוהר הוא ארכון הכליאה הלאומי במדינת ישראל ואחראי על 29 מתקני כליאה ברחבי הארץ