ראש ממשלת איטליה

ראש ממשלת איטליהראש ממשלת איטליה
ראש ממשלת איטליה
ראש ממשלת איטליה הוא התפקיד הביצועי הבכיר ביותר בפוליטיקה של איטליה. התפקיד נוצר ב-17 במרץ 1861 ולראש ממשלת איטליה הראשון מונה קמילו בנסו די קאבור. אף שראש ממשלת איטליה הוא הדמות הפוליטית הבכירה במדינה, סמכויותיו מוגבלות יחסית לעמיתיו במדינות השכנות, כך למשל לראש ממשלת איטליה אין סמכות לפטר שרים או להביא לפיזור הפרלמנט, כשצעדים אלה חייבים לקבל אישור בהצבעת הממשלה.