שוטרים

שוטריםשוטרים
שוטרים
מי שממונים ע"י השלטונות לשמור על החוק והסדר, אנשי חוק