עצומה
עצומהעצומה
עצומה
עצומה היא פנייה לגוף ציבורי (כגון גוף ממשלתי, או חברה ממשלתית), לאיש ציבור או לגוף פרטי בבקשה כי ישנה את התנהגותו או יפעל לקדם מטרה מסוימת. העצומה נחתמת על ידי אנשים רבים, במטרה שהמספר הרב של החותמים עליה ישפיע על התנהגות הגוף הנבחר (השואף לרצות את בוחריו) או החברה (החוששת לפגיעה בשמה ורווחיה בשל חרם צרכני כנגדה).