פרשת המעונות

פרשת המעונותפרשת המעונות
פרשת המעונות
פרשה הכוללת כמה פרשות משנה שבעניינן עלה חשד לביצוע עבירות פליליות, בין היתר ע"י רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו וסמנכ"ל מבצעים ונכסים לשעבר במשרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף, בהן חשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים