פשע מאורגן
פשע מאורגןפשע מאורגן
פשע מאורגן
ארגון מסודר והיררכי אשר נועד לעסוק בפעילות עבריינית ובדרך כלל במטרת רווח כספי.