פרס
פרספרס
פרס
גמול הניתן למצטיין בתחומו או על פעילות כלשהי.