משה כחלון

משה כחלוןמשה כחלון
משה כחלון
שר האוצר לשעבר. בשנת 2015 הקים את מפלגת כולנו, ולקראת הבחירות לכנסת ה-22 חבר עם מפלגתו לליכוד. לקראת הבחירות לכנסת ה-23 הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים ברגע שתקום ממשלה חדשה