מודיעין עילית

מודיעין עיליתמודיעין עילית
מודיעין עילית
עיר המהווה התנחלות חרדית. נחשבת ליישוב הישראלי הגדול ביותר ביהודה ושומרון. בראשות העירייה עומד יעקב גוטרמן