מיכל מנקס
מיכל מנקסמיכל מנקס
מיכל מנקס
ראש מנהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי