מנו ולר

מנו ולרמנו ולר
מנו ולר
אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, נשואה ואם לשלושה. משתתפת בעונה החדשה של התכנית "איכילוב"