זיכרון
זיכרוןזיכרון
זיכרון
יכולתו של יצור מסוים לאגור מידע. תהליך הקידוד של המידע בזיכרון נועד לאפשר שימוש עתידי על ידי פעולה של שליפה. המילה "זִכָּרוֹן" יכולה להתייחס לחלופין ליכולת אגירת המידע וגם למידע הנאגר עצמו. המידע שנאגר בזיכרון יכול להגיע מהסביבה החיצונית דרך החושים, או מעולמו הפנימי של האדם. היכולת הקוגניטיבית לאחסן, לשלוף ולעבד פרטי מידע שונים עומדת בבסיס תהליכי הלמידה של האדם