מאיה בניטה
מאיה בניטהמאיה בניטה
מאיה בניטה
כתבת ועורכת, מגישת פינת "חדשות המגזר" בתכנית של טוקר