אופי אמהי
אופי אמהיאופי אמהי
אופי אמהי
אישיות (בלטינית: Persona) או אופי הוא מכלול התכונות הנפשיות הנרכשות והמולדות המכתיבות את ההתנהגות, המחשבות והתחושות של הפרט במצבים בהם פרטים אחרים לא בהכרח יתנהגו, יחשבו ויחושו כמותו. אופי אמהי בעל תכונות של אימא, כגון תמיכה, אהבה, חום וכד'.