לילי בן שלום
לילי בן שלוםלילי בן שלום
לילי בן שלום
בעלת המסעדה הגרוזינית "ראצ'ה" שבכניסה לשכונת נווה צדק בתל אביב