ילדים עם צרכים מיוחדים
ילדים עם צרכים מיוחדיםילדים עם צרכים מיוחדים
ילדים עם צרכים מיוחדים
אדם בגיל 21-3 שהתפתחותו לקויה באחד או יותר מהתחומים הללו: גופני, שכלי, נפשי, התנהגותי, וכתוצאה מכך נפגעת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק להתייחסות חינוכית מיוחדת. הגדרה זו כוללת ילדים אשר הוגדרו "חריגים" על ידי ועדת השמה, וגם כאלה שלא הוגדרו, אך זקוקים לסיוע מיוחד כדי להשתלב בהצלחה בכיתות הרגילות. המונח כולל חריגויות קלות וקשות: ילדים הלומדים במסגרות נפרדות, וילדים המשולבים חלקית או באופן מלא בכיתות רגילות